FAQs Complain Problems

ढकारी-०१ सैनबजार

Read More

ढकारी गाउँपालिकाको कार्यालय

Read More

ढकारी-०४,बलाता

Read More

बादलमय ढकारी

Read More

खेति गर्दै एक कृषक ढकारी-०४ बलातामा

Read More

बेनिघाट त्रिवेणि ढकारी-०४, अछाम

Read More

संक्षिप्त परिचय

ढकारी गाउँपालिका सूदुरपश्चिम  प्रदेश अन्तरगत अछाम जिल्लामा अवस्थित पहाडी भौगोलिकता रहेकोे गाउँपालिका हो ।  साविक ढकारी, हिच्मा, वलाता र ढुङ्गाचाल्ना र घोडासैन गाविस मिलेर बनेको यो गाउँपालिका २२७.८८ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थिति, ऐतिहासिक चिनारी तथा नामाकरण, राजनीतिक अवस्थिति, प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक उत्कृष्टता, विकास संभावनाहरुलाई देहाय बमोजिमका शिर्षकहरुमा व्याख्या गरिएको छ । 

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी धेरैजसो सोधिने प्रश्नहरु

 व्यक्तिगत घटना दर्ता के हो ? 
- व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाईँ सराईँ जस्ता मानिसका आफ्ना निजी घटना स्थानीय पञ्जिकाधिकारीकोमा गई दर्ता गराउने र प्रमाणपत्र लिने कार्यलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता भनिन्छ । 

२. व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नु जरुरी छ छैन ? 
- जरुरी छ । व्यक्तिले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा र हक स्थापनाका गर्न कानून बमोजिम गर्ने व्यवहारका लागि व्यक्तिगत घटना दर्ताका प्रमाणपत्र जरुरी हुन्छ । 

३. व्यक्तिगत घटना दर्ता कहाँ गरिन्छ ? 
-  सम्बन्धित व्यक्ति स्थायी बसोबास गरेको गाउँपालिका वा नगरपालिका । 

Poll

तपाइलाई गाउँपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको काम कार्वाही कस्तो लाग्छ ?

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9860371282
उपाध्यक्ष
9840658075
netrakaladevishahi@gmail.com

पदाधिकारी

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
sahlaxman273@gmail.com
9864811102
सूचना प्रविधि अधिकृत / सूचना अधिकारी
suchanaadhikari@dhakarimun.gov.np/ ito.dhakarimun@gmail.com
9864811311

जानकारी

सेवा प्रकारः- जग्गा दर्ता सिफारिस
सेवा समयः- ३ देखि बढिमा ७ दिन सम्म
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव/प्रशासन फाँट
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार ।
आवश्यक कागजातहरुः-
 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन बाहिरी जिल्लाको नागरिकता प्रमाणपत्र भए बसाइसराइ प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • घर जग्गा नामसारी सम्बन्धि विस्तृत विवरण खुल्ने निवेदन
 • निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • मृतक र निवेदक बिचको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • जग्गा धनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • सर्जमिन मुचुल्का बुझ्नु पर्ने भए सर्जमिन साक्षी बस्नेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत घरजग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
सेवा प्रकारः- विवाह दर्ता
सेवा समयः- निवेदन पेश गरेको दिन,सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढिमा ३ दिन ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- विवाह गरेको ३५ दिनभित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन
 • दुलाहा दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजुभाइको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • दुलाहा दुलाही को नागरिकता नभएमा जन्मदर्ता वा शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
सेवा प्रकारः- जन्म दर्ता
सेवा समयः- निवेदन पेश गरेको दिन, सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढिमा ३ दिन ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- जन्मेको ३५ दिनभित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र
 • बालकको बाबु/आमाको नागरिकता
 • अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
 • विद्यालयमा अध्ययनरत भए विद्यार्थीको चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
सेवा प्रकारः- अंगिकृत नागरिकता सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- 100
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार
 • साविक मुलुकको नागरिकता पारित्याग गरेको वा पारित्याग गर्न करवाही चलाएको पुष्टि गर्ने कागजातहरु
 • नेपालमा १५ बर्ष देखि कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसोबास गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • पासपोर्ट साइजको फोटो ३ प्रति
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 • वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र सम्बन्धित देशको आधिकारिक प्रमाणपत्र
 • नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने प्रमाण कागजातहरु ।
सेवा प्रकारः- बसाईसराई आउने/जाने दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निबेदन पत्र र नागरिकता पप्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
२.बसाई सराई गरि जानेको हकमा परिवारको विवरण|
३.जहाँ जाने हो तेस ठाउँको लालपुर्जा र जुन ठाउँमा आउनेको पनि पेश गर्नु पर्ने |
४.बसाई सरि आउनेको हकमा बसाइ सराई गरि ल्याएको प्रमाण पत्र |
५. जाने -आउने सबै व्यक्तिको नागरिकता /जन्म दर्ताको प्रतिलिपी |
६.चालु आ.व. सम्म घर जग्गा र मालपोत कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद |

सेवा प्रकारः- विवाह दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निबेदन पत्र |
२.दुलाह -दुलहीको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
३.दुलहीको नागरिकता नभए बाबु वा दाजु भाईको नागरिकताको प्रतिलिपी|
४.चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद |

सेवा प्रकारः- नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य÷वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- 100
आवश्यक कागजातहरुः-

- निवेदनपत्र र आमा/बूवाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि - जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि - विवाहित महिलाको हकमा पति/आमा/बूवाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि - चारित्रीक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि(विद्यार्थीको हकमा) - विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि( विवाहिताको हकमा) - बसाईसरी आएको हकमा बसाईसराईको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि - दूवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फाटो २ प्रति - चालू आ.व.सम्मको मालपोत र एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात - कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस प्रतिलिपि नागरिकताको हकमा पूरानो नागरिकताको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घरजग्गा नामसारी सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य÷वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- जग्गा दर्ता वा नामसारी शिफारिस प्रति रोपनी रु २५ राजिनामा, बकसपत्र शिफारिस रु५०० घरबाटो शिफारिस एक कित्ता रु२०० घरबाटो शिफारिस थप प्रति कित्ता १०० अमिन खटन दस्तूर प्रति कित्ता २०० घर नक्सा नामसारी ५०० घर जग्गा मुल्याकन एक लाख सम्मको १५०
आवश्यक कागजातहरुः-

- घर जग्गा नामसारी सम्बन्धि विस्तृत विवरण खूलेको निवेदन - निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि - मृतक र निवेदक विचको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि - जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि - सर्जमिन मूचूल्का गरी बूझ्नू पर्ने भए सर्जमिनमा साक्षी बस्नेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि - चालू आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद