FAQs Complain Problems

तपाइलाई गाउँपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको काम कार्वाही कस्तो लाग्छ ?

धेरै राम्रो
51% (74 votes)
राम्रै
6% (8 votes)
ठिकै
20% (29 votes)
सुधारात्मक पक्ष
23% (33 votes)
Total votes: 144