FAQs Complain Problems

प्रमुख सुचना::

७७/७८

IEMIS अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा।

परिवार नियोजन शीविर सम्बन्धी सूचना !

सन्तानको रहर पुगेका पुरूषहरूको  लागि स्थायी बन्ध्याकरण (भ्यासेक्टोमि) र महिलाहरूको लागि स्थायी बन्ध्याकरण (मिनिल्याप) लागि नि:शुल्क परिवार नियोजन शीविर सम्बन्धी सूचना !  

आ.व २०७६/०७७ को वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न अभिलेख तथा लेखा परिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । (सहकारी संस्था सवै ))