FAQs Complain Problems

प्रमुख सुचना::

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राजेन्द्र भाट नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत rajendrabhat29@gmail.com 9848974933
जगत बहादुर सिंह योजना अधिकृत योजना शाखा info.dhakarimun@gmail.com 9868420526
टेक पोख्रेल शिक्षा अधिकृत शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा (प्रमुख) edu.dhakarimun@gmail.com 9865685444
लक्ष्मण शाह स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा (प्रमुख) ९८४४२४१३७४
बिक्रम बोहरा सूचना प्रविधि अधिकृत / सूचना अधिकारी ito.dhakarimun@gmail.com 9848753313
लोकेन्द्र बोगटी सहायक पाँचौ जिन्सी इकाई / प्रशासन शाखा (प्रमुख) 9868425660
चाँदनी चन्द सहायक महिला विकास निरिक्षक महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा (प्रमुख) 9848109298
तपेन्द्र रावल सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा प्रमुख tapendrarawal74@gmail.com 9865878124
खडकराज अधिकारी श्रोतव्यक्ति शिक्षा शाखा ९८४८५८५२५७
लोकेन्द्र आचार्य अन्तरिक लेखा परिक्षक आर्थिक प्रशासन शाखा 9868093535
विनोद कुमार न्यौपाने कम्प्युटर अपरेटर binodneupane112@gmail.com 9848524453
बिमल साउद लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9843691301
गोकुल कुँवर एम. आइ. एस अपरेटर व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा mis.dhakarimun@gmail.com 9888023614
लोकेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा lpdhungana87@gmail.com 9848476647
उदयराम बुढा प्राविधिक सहायक वडा नं ३ 9848137532
खगेन्द्र बहादुर थापा खगेन्द्र बहादुर थापा प्राविधिक सहायक वडा नं ७ 9868437425
टेकेन्द्र ढुङ्गाना सव इन्जिनियर वडा नं ६ dhunganatekken2018@gmail.com 9865739157
नृप प्रसाद भण्डारी नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु सेवा शाखा ९८४८५३२२४१
कृष्ण प्रसाद देवकोटा नायब प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा ९८४८५५६५६६
पदम बहादुर बुढा नायब प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा 9866633225
खडक बहादुर साउद नायब प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा ९६१९२१७८२०
इन्द्र बहादुर थापा सवारी चालक 9849774418