FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
टेक नारायण पोख्रेल नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत Ito.dhakarimun@gmail.com 9864811102
लक्ष्मण शाह स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा (प्रमुख) health.dhakarimun@gmail.com 9864811558
बिक्रम बोहरा सूचना प्रविधि अधिकृत / सूचना अधिकारी suchanaadhikari@dhakarimun.gov.np/ ito.dhakarimun@gmail.com 9864811311
प्रेम बहादुर साँउद रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र pmep.dhakarimun@gmail.com 9864811854
चन्दा कुमारी चौधरी सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा प्रमुख chandachaudhary2000@gmail.com 9845736753
नविन प्रसाद रिमाल सहायक पाँचौ योजना/प्रशासन शाखा प्रमुख/विपद सम्पर्क व्यक्ति ad.dhakarimun@gmail.com 9864811454
बिमल साउद लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ac.dhakarimun@gmail.com 9864811073
लोकेन्द्र बहादुर बोगटी सहायक पाँचौ जिन्सी इकाई (प्रमुख) store.dhakarimun@gmail.com 9864811577
जनक प्रसाद उपाध्याय अन्तरिक लेखा परिक्षक आ.ले.प शाखा/राजश्व शाखा janakrimal2054@gmail.com 9868527740
चाँदनी चन्द सहायक महिला विकास निरिक्षक महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा (प्रमुख) mahila.dhakarimun@gmail.com 9864811578
खडकराज अधिकारी श्रोतव्यक्ति शिक्षा शाखा प्रमुख edu.dhakarimun@gmail.com ९८४८५८५२५७
कृष्ण प्रसाद देवकोटा नायब प्राविधिक सहायक सहकारी तथा गरिवि निवारण/न्यायिक समिति ९८४८५५६५६६
पदम बहादुर बुढा नायब प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा प्रमुख ag.dhakarimun@gmail.com 9864811203
नृप प्रसाद भण्डारी नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु सेवा शाखा प्रमुख dlsb.dhakarimun@gmail.com 9864811206
गोकुल कुँवर एम. आइ. एस अपरेटर व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा प्रमुख mis.dhakarimun@gmail.com 9864811312
दिपक बहादुर बुढा रोजगार सहायक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 9848410204
मदन बहादुर कुवँर सव इन्जिनियर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 9843284009
सर्जन बहादुर बडुवाल वडा सचिव वडा नं ८ को कार्यालय ward8.dhakarimun@gmail.com
लोकेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा lpdhungana87@gmail.com 9848476647
कृष्ण खड्का सव इन्जिनियर वडा सचिव वडा नं १ को कार्यलय ward1.dhakarimun@gmail.com 9865907278
उदयराम बुढा अ.सव-इन्जिनियर वडा नं ३ 9868485353
धर्मराज बुढा खा.पा.स.टे वडा सचिव वडा नं ६ को कार्यलय 9848628834
तिलक बहादुर भट्टराई खा.पा.स.टे वडा सचिव वडा नं २ को कार्यलय tilakbhattarai33@gmail.com 9848448044
खगेन्द्र बहादुर थापा खगेन्द्र बहादुर थापा सव ओभरसियर वडा नं ७ 9868437425
टेकेन्द्र ढुङ्गाना सव इन्जिनियर वडा नं ४ को कार्यालय dhunganatekken2018@gmail.com 9865739157
खडक बहादुर साउद नायब प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा 9848526743
प्रकाश बहादुर सावद फिल्ड सहायक पंञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा 9847137223
खगेन्द्र प्रसाद जैसी नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक वडा नं ८ को कार्यालय 9842680309
तपेन्द्र प्रसाद जैसी अ.सव-इन्जिनियर वडा नं ८ को कार्यालय 9868770200
पानसरा कुुमारी बिष्ट प्रशासन सहायक वडा नं १ को कार्यालय 9848585554
दिपक बुढा नायब प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा ९८४२२१२७६०
स्मृती सावद उद्यम विकास सहजकर्ता उद्योग शाखा 9869735652
नविन बहादुर बुढा उद्यम विकास सहजकर्ता उद्योग शाखा budhanabin2076@gmail.com 9865641324
धना साउद नायब प्राविधिक सहायक वडा नं ४ को कार्यालय 9749460883
सिता कुमारी वि.सी नायब प्राविधिक सहायक वडा नं २ को कार्यालय 9868559566

Pages