FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राजेन्द्र भाट नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत rajendrabhat29@gmail.com 9864811102
टेक पोख्रेल शिक्षा अधिकृत शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा (प्रमुख) edu.dhakarimun@gmail.com 9865685444
लक्ष्मण शाह स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा (प्रमुख) health.dhakarimun@gmail.com 9864811558
बिक्रम बोहरा सूचना प्रविधि अधिकृत / सूचना अधिकारी suchanaadhikari@dhakarimun.gov.np/ ito.dhakarimun@gmail.com 9864811311
प्रेम बहादुर साँउद रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र pmep.dhakarimun@gmail.com 9864811854
लोकेन्द्र बोगटी सहायक पाँचौ जिन्सी इकाई / प्रशासन शाखा (प्रमुख) store.dhakarimun@gmail.com 9864811577
चाँदनी चन्द सहायक महिला विकास निरिक्षक महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा (प्रमुख) mahila.dhakarimun@gmail.com 9864811578
तपेन्द्र रावल सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा प्रमुख tapendrarawal74@gmail.com 9864811128
खडकराज अधिकारी श्रोतव्यक्ति शिक्षा शाखा ९८४८५८५२५७
विनोद कुमार न्यौपाने कम्प्युटर अपरेटर binodneupane112@gmail.com 9848524453
बिमल साउद लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ac.dhakarimun@gmail.com 9864811073
लोकेन्द्र आचार्य अन्तरिक लेखा परिक्षक आर्थिक प्रशासन शाखा 9868093535
मिना तिमिल्सैना वडा सचिव वडा नं ७ को कार्यालय ward7.dhakarimun@gmail.com 9864811327
खगेन्द्र तिमिल्सिना वडा सचिव वडा नं ४ को कार्यालय ward4.dhakarimun@gmail.com 9849048963
अबिसरा घर्ती वडा सचिव वडा नं ३ को कार्यालय ward3.dhakarimun@gmaill.com 9864811573
गोविन्द बुढा मगर वडा सचिव वडा नं ५ को कार्यालय ward5.dhakarimun@gmail.com 9745016134
नविन प्रसाद रिमाल वडा सचिव वडा नं १ को कार्यालय ward1.dhakarimun@gmail.com 9864811564
गोकुल कुँवर एम. आइ. एस अपरेटर व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा mis.dhakarimun@gmail.com 9864811312
राजेश्वरी शर्मा वडा सचिव वडा नं ८ को कार्यालय ward8.dhakarimun@gmail.com 9864811598
लोकेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा lpdhungana87@gmail.com 9848476647
उदयराम बुढा प्राविधिक सहायक वडा नं ३ 9848137532
कृष्ण खड्का सव इन्जिनियर योजना शाखा 9865907278,9864811454
चक्रमणि चौधरी सव इन्जिनियर वडा नं १ प्राविधिक lohatic@gmail.com
चन्दा कुमारी चौधरी सव इन्जिनियर chandachaudhary2000@gmail.com 9845736753
धर्मराज बुढा खा.पा.स.टे वडा नं ६
मदन कुवँर सव इन्जिनियर 9843284009
रोहित पाण्डे अ.सव-इन्जिनियर वडा नं ४ प्राविधिक rohitpandey2053@gmail.com 9865861902
तिलक भट्राई खा.पा.स.टे वडा नं २ प्राविधिक tilakbhattarai33@gmail.com 9848448044
खगेन्द्र बहादुर थापा खगेन्द्र बहादुर थापा सव ओभरसियर वडा नं ७ 9868437425
टेकेन्द्र ढुङ्गाना सव इन्जिनियर वडा नं ६ dhunganatekken2018@gmail.com 9865739157
नृप प्रसाद भण्डारी नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु सेवा शाखा 9864811206
कृष्ण प्रसाद देवकोटा नायब प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा ९८४८५५६५६६
पदम बहादुर बुढा नायब प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा ag.dhakarimun@gmail.com 9864811203
खडक बहादुर साउद नायब प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा ९६१९२१७८२०
प्रकाश बहादुर सावद फिल्ड सहायक पंञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा 9847137223

Pages