FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लगत कट्टाको विवरण(आ व 2080-81 साउन देखि पुस मसान्त सम्म) ८०/८१ Monday, January 29, 2024 - 10:00 PDF icon shrawan to Poush.pdf
आ व २०८०/०८१ को दोस्रो त्रैमासिक सा सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको सूची ८०/८१ Monday, January 15, 2024 - 11:00 PDF icon लाभग्राही विवरण द्वितीय त्रैमासिक.pdf
आ व २०८०/०८१ को प्रथम त्रैमासिक सा सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको सूची ८०/८१ Tuesday, October 17, 2023 - 10:45 PDF icon लाभग्राही विवरण प्रथम त्रैमासिक.pdf
आ व २०७९/०८० को चौथो त्रैमासिक सा सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको सूची ७९/८० Sunday, July 16, 2023 - 17:45 PDF icon 4.pdf
आ व २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक सा सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको सूची ७९/८० Thursday, April 13, 2023 - 17:05 PDF icon 3.pdf
आ व २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिक सा सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको सूची ७९/८० Saturday, January 14, 2023 - 16:10 PDF icon 2.pdf
आ.व २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिकमा लगत कट्टा भएका सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको विवरण । ७९/८० Tuesday, October 18, 2022 - 12:42 PDF icon First Trimester.pdf
आ व २०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिक सा सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको सूची ७९/८० Thursday, September 22, 2022 - 10:45 PDF icon प्रथम त्रैमासिक २०७९-०८०.pdf
आ.व २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्रागिहरुको विवरण ७८/७९ Sunday, June 26, 2022 - 10:05 PDF icon List-4th.pdf
आ.व २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमासिक सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्रागिहरुको विवरण ७८/७९ Tuesday, April 19, 2022 - 19:01 PDF icon List-3rd.pdf

Pages