FAQs Complain Problems

प्रमुख सुचना::

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 01/11/2021 - 19:13

निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको बारे ।

७७/७८ 12/10/2020 - 14:00

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 09/15/2020 - 07:31

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 08/31/2020 - 20:03

औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्री खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 08/24/2020 - 19:11

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 06/25/2020 - 21:18

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 06/19/2020 - 02:30

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 06/17/2020 - 08:02

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 06/12/2020 - 18:47

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि ढकारी गा पा को सूचना ।

७६/७७ 06/09/2020 - 00:00 PDF icon CamScanner 06-10-2020 20.48.38.pdf

Pages