FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

२०७८/०७९ 10/08/2021 - 17:57

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०७८/०७९ 08/27/2021 - 20:54

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 06/17/2021 - 12:29

प्राविधिक प्रस्तावको स्वीकृति तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा।

७७/७८ 06/07/2021 - 15:31

ढकारी अस्पताल निर्माणका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 05/02/2021 - 17:32

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 04/29/2021 - 13:55

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।(दोस्रोपटक प्रकाशित)

७७/७८ 04/12/2021 - 18:15

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।(दोस्रोपटक प्रकाशित)

७७/७८ 04/01/2021 - 17:26

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 03/25/2021 - 18:33

दर्ता शिविर सञ्चालनार्थ सिलबन्दि दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 03/17/2021 - 17:15

Pages