FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

२०७८/०७९ 03/29/2022 - 11:11

ढुंगा गिट्टी बालुवा र भरान संकलन तथा बिक्री सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२०७८/०७९ 03/22/2022 - 12:58

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना।

२०७८/०७९ 03/20/2022 - 11:28

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP)को म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना .

२०७८/०७९ 03/14/2022 - 14:09

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP)को म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना

२०७८/०७९ 03/13/2022 - 15:16

Bid Addendum Notice

२०७८/०७९ 03/08/2022 - 19:00

नदीजन्य पदार्थ -ढुंगा,गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल तथा भरान_ को संकलन तथा बिक्री सम्बन्धी दोस्रोपटक बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२०७८/०७९ 02/21/2022 - 11:28

Invitation For Bid To Construct Administrative Building Of Dhakari Rural Municipality.

२०७८/०७९ 02/07/2022 - 00:43

नदीजन्य पदार्थ -ढुंगा,गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल तथा भरान_ को संकलन तथा बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

२०७८/०७९ 02/06/2022 - 12:38

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

२०७८/०७९ 10/08/2021 - 17:57

Pages