FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -३ (दोस्रो किस्ता) ७४/७५ Monday, June 18, 2018 - 11:37 PDF icon secondkistaward3.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -४ (तेस्रो किस्ता) ७४/७५ Monday, June 18, 2018 - 11:36 PDF icon thirdkistaward4.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -४ (दोस्रो किस्ता) ७४/७५ Monday, June 18, 2018 - 11:35 PDF icon secondkistaward4.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -५ (तेस्रो किस्ता) ७४/७५ Monday, June 18, 2018 - 11:33 PDF icon thirdkistaward5.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -५ (दोस्रो किस्ता) ७४/७५ Monday, June 18, 2018 - 11:32 PDF icon secondkistaward5.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -६ (तेस्रो किस्ता) ७४/७५ Monday, June 18, 2018 - 11:29 PDF icon thirdkistaward6.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -६ (दोस्रो किस्ता) ७४/७५ Monday, June 18, 2018 - 11:29 PDF icon secondkistaward6.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -७ (तेस्रो किस्ता) ७४/७५ Monday, June 18, 2018 - 11:26 PDF icon thirdkistaward7.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -७ (दोस्रो किस्ता) ७४/७५ Monday, June 18, 2018 - 11:25 PDF icon secondkistaward7.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -८ (तेस्रो किस्ता) ७४/७५ Sunday, June 17, 2018 - 18:26 PDF icon सामाजिक सुरक्षा तेस्रो चौमासिक भत्ता पाउने लाभग्राहिहरुको बिबरण.pdf

Pages