FAQs Complain Problems

प्रमुख सुचना::

२०७८/०७९

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना ।

विद्यालय विदा गर्ने सम्बन्धि सूचना ।