FAQs Complain Problems

प्रमुख सुचना::

प्रस्तावना पेश गर्नेबारे सूचना ।

यस ढकारी गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पुर्ण सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुले प्रस्तावना  पेश गर्नेबारे सुचना।

आर्थिक वर्ष: