FAQs Complain Problems

तपाइलाई गाउँपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको काम कार्वाही कस्तो लाग्छ ?

धेरै राम्रो
63% (56 votes)
राम्रै
4% (4 votes)
ठिकै
17% (15 votes)
सुधारात्मक पक्ष
16% (14 votes)
Total votes: 89