FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 06/25/2020 - 21:18

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 06/19/2020 - 02:30

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 06/17/2020 - 08:02

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 06/12/2020 - 18:47

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि ढकारी गा पा को सूचना ।

७६/७७ 06/09/2020 - 00:00 PDF icon CamScanner 06-10-2020 20.48.38.pdf

सेनिटरी प्याड आपुर्ति गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 06/01/2020 - 20:14

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 05/26/2020 - 15:22

बोलपत्र आब्हानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 05/06/2020 - 20:27

बोलपत्र आब्हानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 04/28/2020 - 12:01

बोलपत्र आब्हानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 04/28/2020 - 11:52

Pages