FAQs Complain Problems

प्रमुख सुचना::

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 05/26/2020 - 15:22

बोलपत्र आब्हानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 05/06/2020 - 20:27

बोलपत्र आब्हानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 04/28/2020 - 12:01

बोलपत्र आब्हानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 04/28/2020 - 11:52

खाद्य सामाग्री उपलब्ध गराउन इच्छुक आपुर्तिकर्ताले प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

७६/७७ 04/20/2020 - 20:34

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 01/13/2020 - 18:02

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 12/27/2019 - 20:21

मेशिनरी सामानहरु आपूर्ति गर्ने सम्वन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना ।

७६/७७ 12/11/2019 - 13:36

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि ढकारी गा पा को सूचना ।

७६/७७ 12/08/2019 - 12:28

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७५/७६ 06/16/2019 - 17:17

Pages