ढकारी गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईहरुका सल्लाह, सुझाव गुनासाहरुका लागि हाम्रो ईमेल ठेगाना ito.dhakarimun@gmail.com अथवा हम्रो फेसबुकपेज https://www.facebook.com/HelloDhakari/मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ ।

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ढकारी गाउँपालिकाको पुँजिगत खर्चतर्फको व्यय अनुमान २०७५।

७५/७६ 12/25/2018 - 15:03 PDF icon gaupalikapugigaat2075.pdf

आ.व. २०७५/७६ को लागि वडा नं. ८ बाट सम्पन्न गरिने योजनाहरु ।

७५/७६ 08/24/2018 - 13:09 PDF icon ward8 yojana 2075.pdf

आ.व. २०७५/७६ को लागि वडा नं. ७ बाट सम्पन्न गरिने योजनाहरु ।

७५/७६ 08/24/2018 - 13:09 PDF icon ward7 yojana 2075.pdf

आ.व. २०७५/७६ को लागि वडा नं. ६ बाट सम्पन्न गरिने योजनाहरु ।

७५/७६ 08/24/2018 - 13:09 PDF icon ward6 yojana 2075.pdf

आ.व. २०७५/७६ को लागि वडा नं. ५ बाट सम्पन्न गरिने योजनाहरु ।

७५/७६ 08/24/2018 - 13:08 PDF icon ward5 yojana 2075.pdf

आ.व. २०७५/७६ को लागि वडा नं. ४ बाट सम्पन्न गरिने योजनाहरु ।

७५/७६ 08/24/2018 - 13:07 PDF icon ward4 yojana 2075.pdf

आ.व. २०७५/७६ को लागि वडा नं. ३ बाट सम्पन्न गरिने योजनाहरु ।

७५/७६ 08/24/2018 - 13:07 PDF icon ward3 yojana 2075.pdf

आ.व. २०७५/७६ को लागि वडा नं. २ बाट सम्पन्न गरिने योजनाहरु ।

७५/७६ 08/24/2018 - 13:05 PDF icon ward2 yojana 2075.pdf

आ.व. २०७५/७६ को लागि वडा नं. १ बाट सम्पन्न गरिने योजनाहरु ।

७५/७६ 08/24/2018 - 12:53 PDF icon ward1 yojana 2075.pdf

ढकारी गा.पा. कृषि विकास शाखाको आ.व. २०७५-७६ को योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न ।

७४/७५ 06/10/2018 - 18:22

Pages