ढकारी गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईहरुका सल्लाह, सुझाव गुनासाहरुका लागि हाम्रो ईमेल ठेगाना ito.dhakarimun@gmail.com अथवा हम्रो फेसबुकपेज https://www.facebook.com/HelloDhakari/मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ ।

श्रोत नक्सा

मिति: 08/23/2018 - 14:42
मिति: 08/23/2018 - 14:40
मिति: 08/23/2018 - 14:37
मिति: 04/03/2018 - 16:57