FAQs Complain Problems

प्रमुख सुचना::

ढकारी गाउँपालिका पशु सेवा शाखाको आयोजनामा वार्ड न. 2 का 1000 बाख्रा मा पि पि आर खोप घर घरमा गइ लगाइयो ।

आर्थिक वर्ष: