FAQs Complain Problems

प्रमुख सुचना::

सूचना तथा समाचार

कृषि समूह दर्ता तथा नबिकरण गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सुचना

यस ढकारी गाउँपालिकामा आ.व.२०७५/०७६ को कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हुँदा नयाँ कृषि समूह दर्ता गर्न इच्छुक कृषकहरुले समूह दर्ता गर्नुहुन र विगतमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय अछाममा दर्ता भै यस गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका कृषक समूहहरुले नविकरण गर्न तपसिल वमोजिमका कागजात

Pages