FAQs Complain Problems

प्रमुख सुचना::

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिक प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्ने वारे ढकारी गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सुचना ।

सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खाता मार्फत उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको नीति बमोजिम ढकारी गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयले यहि मिति २०७५/०८/१६ गते श्री सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड, ढकारी अछाम शाखा संग सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ् प्रणाली मार्फत वितरण गर्ने सम्झौता गरेको छ । तसर्थ सम्पुर्ण लाभग्र

कृषि समूह दर्ता तथा नबिकरण गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सुचना

यस ढकारी गाउँपालिकामा आ.व.२०७५/०७६ को कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हुँदा नयाँ कृषि समूह दर्ता गर्न इच्छुक कृषकहरुले समूह दर्ता गर्नुहुन र विगतमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय अछाममा दर्ता भै यस गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका कृषक समूहहरुले नविकरण गर्न तपसिल वमोजिमका कागजात

Pages