FAQs Complain Problems

प्रमुख सुचना::

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिक प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्ने वारे ढकारी गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सुचना ।

सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खाता मार्फत उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको नीति बमोजिम ढकारी गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयले यहि मिति २०७५/०८/१६ गते श्री सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड, ढकारी अछाम शाखा संग सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ् प्रणाली मार्फत वितरण गर्ने सम्झौता गरेको छ । तसर्थ सम्पुर्ण लाभग्राही हरुले तपसिलको मितिमा निम्न कागजात बोकी खाता खोल्न सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड, ढकारी शाखामा उपस्थित हुन अनुरोध छ ।

तपसिल:

 1. वडा नं. १ मिति: २०७५ मंसिर २३ देखि पैष १ सम्म ।
 2. वडा नं. २ मिति: २०७५ पैष २ देखि पैष ९ सम्म ।
 3. वडा नं. ३ मिति: २०७५ पैष १० देखि पैष १७ सम्म ।
 4. वडा नं. ४ मिति: २०७५ पैष १८ देखि पैष २५ सम्म ।
 5. वडा नं. ५ मिति: २०७५ पैष २६ देखि  माघ ३ सम्म ।
 6. वडा नं. ६ मिति: २०७५ माघ ४ देखि माघ ११ सम्म ।
 7. वडा नं. ७ मिति: २०७५ माघ १२ देखि माघ १९ सम्म ।
 8. वडा नं. ८ मिति: २०७५ माघ २० देखि माघ २७ सम्म ।

आवश्यक कागजातहरु:

 • नागरिकताको प्रतिलिपि १ प्रति
 • मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति
 • पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति
 • बालबालिकाको हकमा थप आमाको नागरिकता र जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

आर्थिक वर्ष: